Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Triển khai đồng loạt các giải pháp giảm mạnh nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp


Nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giảm dưới mức chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao

Theo báo cáo tóm tắt do Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Kon Tum Thái Đông Hải tại Hội nghị Giao ban quý II/2019, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tổ chức vào chiều ngày 15/7: tính từ đầu năm đến 30/6, tổng thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong toàn tỉnh trên 502,44 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 49,3 % kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2019, tăng trên 46 tỷ đồng (10,1%) so cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số nợ là 23,2 tỷ đồng (bao gồm cả lãi chậm đóng và NSNN chậm chuyển), chiếm 2,28% kế hoạch thu, thấp hơn 0,55% so chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao (BHXH Việt Nam giao tỷ lệ nợ cho Kon Tum đến 30/6 là 2,83% kế hoạch thu), giảm hơn 15,2 tỷ đồng (30,5%) so cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ chỉ đạo triển khai đồng loạt các giải pháp thu gắn liền giảm mạnh nợ đọng

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị nợ lớn, kéo dài, không ít trường hợp nợ trên cả năm, cá biệt có đơn vị nợ kéo dài những 3năm rưỡi, đơn cử như Công ty Cổ phần Tấn Phát lũy kế nợ đến 30/6 trên 1,7 tỷ đồng, thời gian nợ 20 tháng. Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Duy Tân nợ trên 1 tỷ đồng, thời gian nợ 9 tháng; Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh nợ gần 530 triệu đồng, thời gian nợ 6 tháng; Công ty TNHH Minh Quốc nợ 436 triệu đồng, thời gian nợ 10 tháng; Công ty TNHH Tiến Phát nợ khoảng 398 triệu đồng, thời gian 42 tháng; Công ty TNHH thủy điện ĐăkRobaye nợ 344,6 triệu đồng, thời gian nợ 15 tháng…

Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, quyết liệt giảm mạnh nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến mức thấp nhất có thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban quý II/2019, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ nhấn mạnh: trong tháng 7 đầu quý III này, BHXH tỉnh triển khai ngay các biện pháp đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng, cụ thể: đổi mới công tác truyền thông, trong đó chú ý phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tiếp tục triển khai hình thức tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư, đẩy mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đôn đốc đội ngũ công chức, viên chức trong ngành thực hiện tốt việc mở rộng, phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu giao khoán cho mỗi cá nhân trong năm và duy trì họ tham gia bền vững; tăng cường đào tạo mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu, tích cực phát triển số người tham gia mới để tăng nguồn thu gắn liền với đẩy mạnh quản lý thu đúng tiến độ, giảm nhanh hơn nữa về tỷ lệ nợ đọng. Trước mắt là rà soát, đối chiếu phân nhóm nợ có tính chất tương đồng để có biện pháp thu tương thích đối với từng loại nợ; tổng hợp, phân luồng đối tượng, hình thành các kênh khai thác BHYT hộ gia đình để tăng nhanh diện bao phủ, đồng thời triển khai thực hiện một số giải pháp theo đặc thù của các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tích cực góp phần tăng nguồn thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm đối với các đơn vị trốn đóng, nợ đọng; triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp với Kho bạc về kiểm soát chi gắn việc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hàng tháng tại tỉnh và các huyện, thành phố; công bố danh tánh các đơn vị nợ nhiều, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động phối hợp các sở: LĐ-TBXH, Nội vụ, Tài chính, UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 297/VP-KGVX ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành đã ký, phát huy vai trò Tổ công tác BHXH, BHYT của các sở, ngành, tổ chức liên quan; chuẩn bị điều kiện thành lập các tổ thu nợ, xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đôn đốc thu nợ ở cơ sở; BHXH huyện, thành phố báo cáo Huyện ủy, UBND huyện về tình hình nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ở địa phương để chỉ đạo kịp thời xử lý các khoản thu, nộp cả phát sinh và nợ đọng.

Quang cảnh trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác thu gắn liền với giảm nợ trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai đồng bộ, tổng hợp đan xen nhiều nhóm giải pháp nêu trên bằng cả sự quyết tâm của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức BHXH tỉnh, nhất định hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu năm 2019 và tiếp tục giảm sâu tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp so chỉ tiêu phấn đấu do BHXH Việt Nam giao.

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ trao tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH huyện Kon Rẫy

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Lãnh đạo BHXH tỉnh Kon Tum đã công bố quyết định và trao tặng “Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam” cho tập thể tiêu biểu là BHXH huyện Kon Rẫy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018; trao tặng Chứng nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” cho 08 tập thể và Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018; 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay với người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2018./.

                                                                                      Thái Đông Hải


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com