Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH Đăk Hà: Giải quyết dứt điểm hồ sơ chế độ hưởng các chế độ BHXH

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, từ ngày 01/7/2019, BHXH huyện Đăk Hà được phân cấp thẩm định, xét duyệt hồ sơ và chi trả tất cả các chế độ BHXH.

Theo đó, trong tháng 7, BHXH huyện đã xét duyệt và chi trả cho 87 lượt hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH, gồm: 07 hồ sơ hưu hàng tháng, 02 hồ sơ tử tuất, 21 hồ sơ trợ cấp một lần, 57 hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, nâng tổng số hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đã giải quyết từ đầu năm đến nay là 366 hồ sơ với tổng chi trên 8 tỷ đồng. Cạnh đó, BHXH huyện đạt 100% hồ sơ giao dịch điện tử giải quyết chế độ ngắn hạn.

Cán bộ BHXH huyện Đăk Hà tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Để giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho người lao động và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện,BHXH huyện Đăk Hàthường xuyên tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao ý thức trách nhiệm, đổi mới cách làm việc của đội ngũ viên chức BHXH huyện để phục vụ đối tượng ngày càng tốt hơn./.

                                                                                                       Phạm Hồng Dương

                                                                                          (Phó Giám đốc BHXH huyện Đăk Hà)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com