Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2019

Sáng ngày 27/7/2019, tại Hội trường tầng 3 BHXH thành phố Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng Lớpbồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2019 cho viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện, thành phố. Về dự Lễ khai giảng có Phó Giám đốc BHXH Nguyễn Thị Hồng Chính, về phía Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH có Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hằng - Hiệu phó nhà trường, Thạc sỹ Lưu Thế Cầm - Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm lớp.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Hồng Chính phát biểu tại Lễ khai giảng

Đây là lớp bồi dưỡng do BHXH tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ viên chức BHXH tỉnh trong thời gian tới, giúp viên chức nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước để áp dụng trong thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện cho viên chức của ngành chuẩn hóa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh vị trí việc do Nhà nước quy định.

Phó Hiệu Trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH Nguyễn Thị Bích Hằng phát biểu khai giảng

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2019 của BHXH tỉnh Kon Tum có 75 học viên đăng ký tham gia. Khóa học bắt đầu từ ngày 27/7/019 đến ngày 04/10/2019. Nội dung chương trình học gồm 9 chuyên đề giảng dạy đó là Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, Cải cách hành chính nhà nước, Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước, Nhà nước trong hệ thống chính trị, Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Công vụ công chức, Đạo đức công vụ, Thủ tục hành chính nhà nước, Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước và 02 chuyên đề báo cáo gồm Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ ở Việt Nam, Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại Bộ, ngành và địa phương. Ngoài ra các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản cần thiết để áp  dụng trong thực tiễn như kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng lập và quản lý hồ sơ, kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo báo… Học viên được kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình./.

                                                                                                                                    Đặng Thu Thủy

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com