Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Nhiều đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ mua thẻ BHYT từ 28/7/2019


Nghị Quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2019.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách TW, mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương như sau:

- Người thuộc hộ gia đình (HGĐ) cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: hỗ trợ 30%.

- Người thuộc HGĐ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: hỗ trợ 30%.

- Học sinh, sinh viên: hỗ trợ 10%.

- Người thuộc HGĐ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: hỗ trợ 10%.

- Người nhiễm HIV chưa có thẻ BHYT: hỗ trợ 100%.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, người thuộc HGĐ cận nghèo và người thuộc HGĐ nghèo đa chiều không bị thiếu hụt BHYT được ngân sách TW hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng nên được cấp thẻ BHYT. Còn Học sinh, sinh viên và người thuộc HGĐ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách TW hỗ trợ 30% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%, cá nhân phải tự đóng 60%./.

                                                                                      Hồ Điệp


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com