Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Triển khai BHYT HSSV năm học mới


Ngày 15/8, BHXH tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 1055/HDLN-SGDDT-BHXH về thực hiện BHYT học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020.

Hướng dẫn này nêu rõ mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm tham gia nhân (X) với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (trong đó: ngân sách TW hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% mệnh giá thẻ, HSSV đóng 60% mệnh giá thẻ). Tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng từ ngày 01/7/2019. Cụ thể: mức đóng BHYT cho mỗi học sinh/01 tháng là: 1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng, trong đó: NSNN hỗ trợ 40% là 26.820 đồng; HSSV đóng 60% là 40.230 đồng.

HSSV đóng theo các phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Trường hợp tham gia theo phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ BHYT sắp hết hạn, nhà trường đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm. Nhà trường thực hiện thu tiền đóng BHYT HSSV theo năm tài chính. Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu BHYT HSSV của những tháng còn lại năm 2019, thời hạn sử dụng của thẻ tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng, thời hạn sử dụng của thẻ tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT. Trong năm 2019, khi có phát sinh trường hợp HSSV tham gia BHYT thì thực hiện thu, giá trị sử dụng thẻ tương ứng số tiền đóng của HSSV.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường, đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt BHYT HSSV và Y tế học đường, đảm bảo 100%  HSSV tham gia BHYT. Tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV./.

                                                                             Hồ Điệp


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com