Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH tỉnh Kon Tum: Hội nghị giao ban công tác Giám định BHYT quý III-2019.


Ngày 27/8, BHXH tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác Giám định BHYT quý III-2019. Giám đốc Vũ Mạnh Chữ dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có gần 60 đại biểu là lãnh đạo, viên chức các phòng nghiệp vụ liên quan và BHXH 10 huyện, thành phố.

Giám Đốc BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giám định, quản lý quỹ KCB BHYT 8 tháng đầu năm 2019 và thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác giám định chi phí KCB BHYT, quản lý có hiệu quả quỹ KCB BHYT các tháng cuối năm 2019 như: Tăng cường công tác đánh giá phân tích dữ liệu để xác định rõ nguyên nhân gia tăng chi phí; Kiểm tra, giám sát công tác mua sắm thanh toán vật tư y tế; Kiểm tra sự có mặt bệnh nhân nằm viện; Thường xuyên phân tính đánh giá việc sử dụng dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế so sánh với các chỉ tiêu về giá cả, tỷ lệ thanh toán của đơn vị khác trong khu vực; Tăng cường giám định theo chuyên đề và kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí không đúng quy định…

  Hội nghị đã triển khai, hướng dẫn một số Thông tư mới của Bộ Y tế, gồm: Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019 quy định thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền;Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa BHYT; Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp của Bộ Y tế.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị, giám định viên BHYT, cán bộ kế toán làm công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT tiếp tục bám sát chặt chẽ các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, thực hiện tốt các giải pháp kiểm soát chặt chẽ quỹ KCB BHYT nhằm đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT năm 2019 trên toàn tỉnh./.

                                                                                   Lê Hồng Hà


Các tin đã cập nhật:

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com