Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tập huấn nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực


Ngày 06/9, Hội nghị này diễn ra tại BHXH tỉnh Kon Tum, dưới sự chủ trì của Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ. Có gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ liên quan và BHXH huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Vũ Mạnh Chữ phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được Hội nghị hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; cách thức khai thác sử dụng công cụ ứng dụng CNTT chấm điểm thi đua hàng quý; thực hiện ký số trên phần mềm TCS; giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thu, Cấp sổ - thẻ, giải quyết chế độ BHXH; cách thức xử lý khi thao tác nghiệp vụ trên các phần mềm TST, HGĐ, Eoffice, TCS, KTTT, TNHS; công tác rà soát, cấp mã số BHXH, chuẩn hóa dữ liệu Hộ gia đình; giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHTN; công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận, trên cơ sở các ý kiến từ cơ sở, các báo cáo viên tổng hợp, phân loại tình huống và đưa ra biện pháp xử lý tương thích, nâng cao chất hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực được tập huấn trong ngày./.

                                                                                                Bảo Trang


Các tin đã cập nhật:

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com