Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tăng cường thực hiện chính sách BHYT HSSV


Thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2019 - 2020, thúc đẩy tiến trình BHYT toàn dân, ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp ký ban hành Công văn số 2214/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV.

Theo Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-TBXH và UBND huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với HSSV. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng, tổ chức in cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu đúng quy định; phối hợp Sở Y tế, cơ sở KCB thực hiện tốt việc CSSK và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-TBXH phối hợp BHXH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đơn vị quản lý: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV; khẳng định đây là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV nhằm đảm bảo tỷ lệ tham gia 100%; thực hiện tốt việc thu BHYT HSSV; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để CSSK  ban đầu.

Rà soát các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn về cán bộ y tế học đường theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Chủ động phối hợp Sở Y tế, BHXH tỉnh tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng KCB BHYT, nhất là đối với HSSV; tạo điều kiện tốt nhất để HSSV được CSSK; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra về y tế học đường.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh.

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch duy trì tỷ lệ HSSV đã tham gia BHYT; tăng cường tuyên truyền và có giải pháp phù hợp để đảm bảo tỷ lệ tham gia 100%.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp BHXH huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đối với phụ huynh và HSSV về các chính sách, pháp luật về BHYT, ý nghĩa của BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT HSSV, đảm bảo từ năm học 2019-2020 tỷ lệ tham gia đạt 100%./.

                                                                                                Thu Hiền


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com