Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp


Ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp ký ban hành Công văn số 2442/UBND-KGVX về việc rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động-TBXH, LĐLĐ, Cục Thuế, Bưu điện tỉnh thành lập Tổ công tác điều tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (các loại bảo hiểm bắt buộc) theo hướng dẫn BHXH Việt Nam. Tiến hành điều tra số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trực tiếp tại các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ cho NLĐ theo cơ sở dữ liệu thuế cung cấp. Tổng hợp, báo cáo công tác rà soát, điều tra, phát triển đối tượng theo quy định.

Sở Lao động-TBXH, Cục Thuế, Bưu điện tỉnh: phối hợp BHXH tỉnh cử cán bộ tham gia Tổ công tác điều tra, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trực tiếp tại các đơn vị do tỉnh quản lý; chỉ đạo phòng Lao động-TBXH, LĐLĐ huyện, Chi cục Thuế và Bưu điện huyện phối hợp BHXH cùng cấp triển khai công tác điều tra, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Đề nghị LĐLĐ tỉnhphối hợp và chỉ đạo LĐLĐ huyện.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; các phòng, ban liên quan khẩn trương phối hợp với BHXH cùng cấp triển khai công tác rà soát, điều tra, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc tham gia đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ.

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai công tác rà soát, điều tra số lao động chưa tham gia  bảo hiểm bắt buộc tại đơn vị; kê khai trung thực và đầy đủ số lao động theo yêu cầu, kịp thời làm thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc đầy đủ cho NLĐ theo đúng quy định./.

                                                                                                          Bảo Trang


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com