Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Tập huấn công tác tài chính kế toán


Ngày 04/10, Hội nghị này diễn ra tại BHXH tỉnh Kon Tum, dưới sự chủ trì của Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ. Có gần 40 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ liên quan và BHXH huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung lưu ý về quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản, kế toán trưởng trong công tác quản lý tài chính, tài sản; tổ chức thực hiện dự toán chi phí quản lý 3 tháng cuối năm 2019; hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính: số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, số  102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 về kế toán BHXH; một số nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm sửa chữa thường xuyên; lưu ý về triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ với hệ thống bưu điện; công tác thanh, quyết toán chi BHYT; thực hiện chi lập danh sách BHYT, chi cập nhật biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu./.

Phó Trưởng phòng KHTC Lê Danh Tiến truyền đạt hội nghị

                                                                                      Bảo Trang


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com