Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019


Ngày 01/10, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2018, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ, chủ trì. Cùng dự có, các Phó Giám đốc Võ Công Đức, Nguyễn Thị Hồng Chính và Trưởng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH 10 huyện, thành phố.

Theo báo cáo tóm tắt do Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Thái Đông Hải trình bày tại hội nghị, kết quả tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 480.701 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 9.118 người (1,93%) so cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ BHYT đến tháng 9/2018 là 89,96%, vượt 0,66% so chỉ tiêu Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu năm 2019 cho tỉnh Kon Tum. Tổng thu là 770,355 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch thu, tăng hơn 83 tỷ đồng (gần 12,1%) so cùng kỳ năm ngoái. Tổng nợ 27,443 tỷ đồng, giảm 4,839 tỷ đồng (14,38%) so cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ nợ chiếm 2,63% kế hoạch thu. Giải quyết 7.083 lượt người hưởng chế độ BHXH, giảm 77 người (1,08%) so cùng kỳ năm 2018, gồm: 462 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; 1.512 người hưởng trợ cấp một lần; 1.257 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 3.852 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Có 760.950 lượt người KCB BHYT, tăng 2,46% lượt so cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là 781,593 tỷ đồng, tăng 73,26%, trong đó, chi KCB BHYT trên 265 tỷ đồng, tăng 7,28% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm 72,1% dự toán chi phí KCB BHYT năm 2019. Hoàn thành 100% công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

P. Giám đốc phụ trách BHXH TP. Trần Văn Bèo báo cáo trước Hội nghị

Điểm nổi bật là đã chủ động phối hợp Sở Lao động TBXH tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HDND ngày 18/7/2019 trích ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng cận nghèo, nghèo đa chiều không bị thiếu hụt BHYT; người nhiễm HIV/ADIS; học sinh, sinh viên và hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT. Họp liên ngành Sở Y tế giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT. Phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo ban hành hướng dẫn liên ngành về thực hiện BHYT HSSV năm học 2019- 2020. Cùng BHXH tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Giám định đa tuyến Bắc tổ chức thành công Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ giám định BHYT năm 2019. Ban hành công văn hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN và thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường. Ký Hợp đồng Đại lý thu và rà soát dữ liệu thuế với Bưu điện tỉnh. Đào tạo và đào tạo lại đại lý thu. Tập huấn thu qua đại lý và rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH từ dữ liệu Thuế. Tổ chức giám định tập trung và đã từ chối thanh toán chi phí BHYT tháng 7 và 8/2019 với 760,7 triệu đồng; ban hành văn bản chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục KCB BHYT tại tất cả cơ sở KCB trên toàn tỉnh. Phối hợp Sở Y tế kiểm tra công tác KCB, thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT tại 02 cơ sở chi vượt dự toán cao và đã từ chối thanh toán gần 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 9 tháng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 142 đơn vị, đạt kế hoạch năm 2019, trong đó, thanh, kiểm tra liên ngành 20 đơn vị; thanh tra chuyên ngành 55 đơn vị và thanh tra chuyên ngành đột xuất 40 đơn vị. Qua đó, các đơn vị đã nộp 5,618 tỷ đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN, truy thu đóng 351 triệu đồng cho 38 lao động tại 18 đơn vị  và xử phạt vi phạm hành chính là 5,32 triệu đồng. Xuất toán, thu hồi về quỹ BHYT gần 357,66 triệu đồng.

Cập nhật bộ ký số mới trên Eoffice. Hỗ trợ ký số trên TCS. Xây dựng ứng dụng chấm điểm thi đua hàng quý, lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến cấp huyện, tập huấn giao dịch điện tử. Tổ chức thành công Hội nghị công tác tài chính kế toán năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Tuy 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong đó tỷ lệ bao phủ BHYT vượt chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum năm 2019, nhưng giảm 511 người tham gia BHXH so cùng kỳ năm ngoái, giảm 1.078 người so cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn 2,63% cao hơn tỷ lệ BHXH Việt Nam giao là 2,51%.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2019, trong thời gian còn lại gần 3 tháng, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- In ấn, phát hành ấn phẩm tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại đơn vị sử dụng lao động và thôn, tổ dân phố.

- Tiếp tục mở rộng đại lý thu, tăng cường khai khác, phát triển đối tượng. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xuống thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao. Báo cáo UBND tỉnh tình hình khắc phục nợ đọng của các đơn vị, địa phương để có chỉ đạo kịp thời.

- Đôn đốc, BHXH các huyện phối hợp Phòng Giáo dục và các trường học vận động HSSV tham gia BHYT đạt 100%.

- Phối hợp Sở Lao động tham mưu Ban cán sự UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

- Thành lập Tổ Công tác và thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu cơ quan Thuế.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các chế độ BHXH, quản lý người hưởng.

- Rà soát lại dự toán chi KCB BHYT năm 2019. Rà soát, thẩm định điều kiện ký hợp đồng, nhận đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB. Phối hợp Sở Y tế thẩm định, ban hành văn bản liên ngành công bố danh sách cơ sở nhận đăng ký ban đầu, ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ thủ tục.

- Rà soát danh mục thuốc chế phẩm, vị thuốc YHCT có giá trúng thầu cao hơn các địa phương khác; rà soát danh mục thuốc tân dược theo kết quả đấu thầu 2019-2020 tại tỉnh, xác định danh mục thuốc trúng thầu có giá cao, chưa hợp lý để có văn bản gửi Sở Y tế chỉ đạo cơ sở KCB rà soát, thương thảo với các nhà thầu để điều chỉnh giảm giá thuốc theo đúng quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ sở KCB thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 3047/SYT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở Y tế về việc rà soát, thương thảo và điều chỉnh giá mua sắm, thanh toán VTYT từ nguồn Quỹ BHYT. Thực hiện thống kê toàn bộ chi phí đã sử dụng từ đầu năm 2019 đến nay của các loại VTYT có giá cao hơn giá trúng thầu tại các cơ sở, địa phương khác để làm cơ sở giám định, thanh toán và thẩm định nguyên nhân chi vượt dự toán.

- Tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH./.

                                                                                      Bảo Trang


Các tin đã cập nhật:

         

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com