Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất về BHXH, BHYT, BHTN


Tính đến ngày 31/10/2019, BHXH tỉnh Kon Tum đã tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 60 đơn vị. Tổng số tiền nợ của các đơn vị này tính đến thời điểm thanh tra là 6,755 tỷ đồng, ngay sau thanh tra các đơn vị đã nộp 5,027 tỷ đồng, đạt 74,42% số tiền nợ. Trong số 60 đơn vị được thanh tra, có 4 đơn vị không nộp tiền đã bị xử phạt 88 triệu đồng vi phạm hành chính.

Tới đây BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, trong đó chú trọng thanh tra chuyên ngành đột xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, về BHXH, BHYT, BHTN tới người sử dụng lao động và người lao động để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Ngành; chủ động phối hợp các sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp liên ngành, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN./.

Cầm Thanh Nga


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com