Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH, BH thất nghiệp với huấn luyện viên, vận động viên thể thao


Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, BHXH, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), chế độ khi ốm đau, thai sản đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

 Đối tượng áp dụng của Thông tư là: Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là huấn luyện viên, vận động viên)

1. Về tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN:

- Trường hợp huấn luyện viên, vận động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tiếp tục tham gia bảo hiểm theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý.

- Trường hợp huấn luyện viên, vận động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

+ Nếu đã tham gia bảo hiểm thì tiếp tục tham gia tại cơ quan quản lý. Đồng thời, cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm thông báo cho cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên về số tiền đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN hàng tháng đối với huấn luyện viên, vận động viên và số tiền đóng thuộc trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên để cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chuyển trả như sau: 50% số tiền đóng bảo hiểm nếu thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng ít hơn hoặc bằng 50% số ngày làm việc bình thường của tháng; 100% số tiền đóng bảo hiểm nếu vượt số ngày này. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên, cơ quan sử dụng có trách nhiệm chuyển số tiền đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN thuộc trách nhiệm của mình.

+ Trường hợp huấn luyện viên, vận động không thuộc đối tượng gia bảo hiểm thì cơ quan sử dụng có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo quyền lợi BHXH, BH thất nghiệp cho huấn luyện viên, vận động viên trong tập huấn, thi đấu (Ảnh minh họa)

2. Về hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN:

Huấn luyện viên, vận động viên ốm đau, thai sản trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thì được hưởng các đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Huấn luyện viên, vận động viên bị TNLĐ-BNN trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên kịp thời sơ cứu, cấp cứu và tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu, điều trị; thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định; bồi thường hoặc trợ cấp và giới thiệu giám định y khoa; được hưởng chế độ BHXH về TNLĐ-BNN. Đặc biệt, vẫn được cơ quan sử dụng trả đủ lương, tiền hỗ trợ theo quy định khi phải nghỉ tập huấn, thi đấu trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Trường hợp hết thời gian tập huấn, thi đấu mà huấn luyện viên, vận động viên vẫn phải tiếp tục nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do TNLĐ-BNN phát sinh trong thời gian tập huấn, thi đấu thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục trả đủ tiền lương, tiền hỗ trợ quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP cho huấn luyện viên, vận động viên cho đến khi điều trị ổn định, nhưng tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com