Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Chiến dịch tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại “Chợ phiên cuối tuần” thành phố Kon Tum


Trong 4 ngày, từ ngày 21-24/11, Chi đoàn Thanh niên BHXH tỉnh triển khai chương trình tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại “Chợ phiên cuối tuần” thành phố Kon Tum.

Đợt tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại “Chợ phiên cuối tuần” bước đầu đã thu hút nhiều người dân, nhất là lực lượng lao động tự do, tiểu thương buôn bán quanh khu vực chợ phiên tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện, được các đoàn viên thanh niên tư vấn tại chỗ hoặc tư vấn tại nhà, trên cơ sở nắm bắt và thấy rõ lợi ích mang lại mà tự nguyện đăng ký tham gia. Sau 4 ngày đã có 35 người tham gia, đạt 175% kế hoạch đề ra./.

                                                                             Cầm Thanh Nga


Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com