Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH tỉnh: Tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019

Chiều ngày 02/01, BHXH tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức (CCVC) năm 2019. Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực và Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Võ Công Đức đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Chính và gần 90 viên chức BHXH tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Read more: BHXH tỉnh: Tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019

Công bố, trao các quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Chiều ngày 27/12, tại BHXH huyện Đăk Glei, BHXH tỉnh tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ. Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực dự và trao quyết định. Cùng dự có các Phó Giám đốc BHXH tỉnh và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thành phố và toàn thể viên chức BHXH huyện Đăk GLei.

Read more: Công bố, trao các quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Chiều ngày 27/12, tại BHXH huyện Đăk Glei, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực đã trao quyết định cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH, gồm:

Read more: Trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Đăk Hà: Hiệu quả từ đổi mới phương pháp tuyên truyền

Mới đây, tại điểm Bưu điện văn hóa xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, Bưu điện huyện phối hợp BHXH huyện và UBND xã Đăk Mar tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, thu hút 20 đối tượng tham dự. 

Read more: Đăk Hà: Hiệu quả từ đổi mới phương pháp tuyên truyền

BHXH tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 18/12, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho trên 110 viên chức, người lao động BHXH tỉnh và BHXH thành phố Kon Tum.

Trong thời gian 01 buổi, Hội nghị đã được học tập, quán triệt về quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Read more: BHXH tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Thành phố Kon Tum: Bàn biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Vừa qua, UBND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa BHXH thành phố với UBND 21 xã, phường trên địa bàn.

Read more: Thành phố Kon Tum: Bàn biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com