Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Quyết tâm hoàn thành đúng hạn việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ rà soát và bàn giao sổ BHXH, đến 30/6/2018 phải hoàn thành việc rà soát và in toàn bộ sổ BHXH mới, đảm bảo 100% người lao động (NLĐ) được nhận sổ BHXH trước ngày 30/9/2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam - Đó, là ý kiến chỉ đạo của Chủ trì, Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực tại Hội nghị giao ban chuyên đề vào sáng 25/5/2018.

Ngoài chỉ đạo trên, Giám đốc Trần Văn Lực còn chỉ rõ một số tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cần tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Vậy nên, BHXH huyện, phòng nghiệp vụ liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thu mẫu TK1-TS, hoàn thành nhập và xử lý dữ liệu trước 30/6/2018, tiến tới bộ dữ liệu chuẩn.

Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban

Cùng với việc quyết tâm thực hiện 2 nội dung nêu trên của Hội nghị chuyên đề, Giám đốc Trần Văn Lực còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó ưu tiên xúc tiến triển khai thực hiện việc nhắn tin thông báo thời điểm hết hạn của thẻ BHYT để người dân chủ động tiếp tục tham gia, không bị gián đoạn thời gian tham gia liên tục; đồng thời với việc duy trì các chuyên mục BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trên Báo Kon Tum, nâng cao chất lượng hoạt động Trang tin điện tử BHXH tỉnh... cần ưu tiên tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân, NLĐ; tổ chức phát thanh trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn và phát thanh lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Rà soát chặt chẽ trong công tác đối chiếu số thu, số nợ với các đơn vị sử dụng lao động, không để xảy ra thiếu sót. Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại đại lý khối xã, phường, đoàn thể; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra toàn diện hoạt động của Đại lý thu để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Hoàn thiện hồ sơ thẩm định chi phí vượt quỹ khám, chữa bệnh (KCB) và vượt trần đa tuyến đến năm 2017. Tăng cường kiểm soát, theo dõi chi phí KCB BHYT đối với từng cơ sở y tế, đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao và quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 20/4/2018 về việc triển khai thực hiện dự toán chi phí KCB năm 2018 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên đôn đốc, giám sát Bưu điện cùng cấp, các đại lý thu thực hiện trách nhiệm bàn giao sổ BHXH kịp thời cho NLĐ, chuyển thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức kiểm tra các cơ sở y tế có chi phí KCB cao bất thường...

Theo báo cáo của Chánh Văn phòng BHXH tỉnh tại Hội nghị, tính đến cuối ngày 24/5/2018, toàn tỉnh đã bàn giao 31.848 sổ BHXH, đạt tỷ lệ 82,35% trên tổng số sổ phải bàn giao, trong đó, có 5/11 đơn vị đạt cao hơn tỷ lệ chung (82,35%), 7/11 đơn vị đạt trên 80%, gồm BHXH các huyện Đăk GLei - 100%, Kon Rẫy - 99,47%, Kon PLông - 97,48%, Đăk Tô - 89,41% và Đăk Hà - 83,63%, Khối Văn phòng BHXH tỉnh - 81,22% và BHXH huyện Sa Thầy - 81,54%.

Ở một số lĩnh vực công tác chủ yếu khác, kết quả đạt được tính đến cuối tháng 4/2018 rất đáng khích lệ:

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lên đến 467.152 người, tăng 3.979 người so cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 89,02% dân số. Tổng thu là 268,760 tỷ đồng, đạt 28,78% kế hoạch thu, tăng 22,607 tỷ đồng (9,18%). Tổng nợ 44,686 tỷ đồng, giảm 3,901 tỷ đồng (8,05%), chiếm 4,79% kế hoạch thu, trong đó có 7/11 đơn vị có tỷ lệ nợ nhỏ hơn tỷ lệ nợ chung toàn tỉnh (4,79%), lần lượt từ thấp đến cao là BHXH các huyện: Sa Thầy nợ 504,82 triệu đồng (0,79%), Tu Mơ Rông nợ 357 triệu đồng (0,84%), Ngọc Hồi nợ 1,190 tỷ đồng (2,01%), Kon Rẫy nợ 1,145 tỷ đồng (2,72%), Kon Plông nợ 1,355 tỷ đồng (3,31%), Khối Văn phòng BHXH tỉnh 8,988 tỷ đồng (4,46%) và BHXH huyện Đăk Hà nợ 5,643 tỷ đồng (4,69%).

Giải quyết kịp thời cho 3.140người hưởng chế độ BHXH, tăng 551người (20%) so cùng kỳ năm ngoái. Có 299.501 lượt người KCB BHYT, tăng 1,59%. Tổng chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 276,3 tỷ đồng, tăng hơn 20,5 tỷ đồng (8,03%).

Công tác tuyên truyền đạt được bước tiến mới, cùng với việc duy trì làm phóng sự phát sóng hàng tháng trên Chuyên mục "Điểm tựa an sinh xã hội" của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh lưu diễn sân khấu hóa và phát thanh lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, BHXH tỉnh đã triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền khác, trong đó chú trọng đối thoại trực tiếp với NLĐ tại doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư. Ngoài ra, còn tổ chức thu âm đĩa DVD bằng 3 thứ tiếng Việt, Ba Na và Xê Đăng cấp phát cho Bưu điện và BHXH các huyện, thành phố tổ chức phát thanh; làm tờ gấp tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng dân tộc Ba Na và Xê Đăng để tuyên truyền trực quan trong cộng đồng người dân tộc thiểu số; kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh và ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tin bài, nâng cao hoạt động trang tin; phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn đại lý cũ và đào tạo đại lý mới, tổng số 109 nhân viên đại lý, củng số hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trong toàn tỉnh.

Chủ động phối hợp các Sở Y tế, Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện dự toán chi phí KCB năm 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 17/QĐ-TTg  ngày 02/3/2018.

Kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ BHXH bắt buộc.

Phát biểu kết luận, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên đã triển khai tại báo cáo do Chánh Văn phòng thông qua hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực lưu ý việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018 cho Bưu điện tỉnh, đồng thời tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi thông tin hai chiều, kịp thời định hướng nâng cao hiệu mở rộng, phát triển đối tượng; đẩy mạnh hơn nữa công tác giao dịch điện tử đối với giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn; rà soát, triển khai đồng loạt các biện pháp thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đạt 100% theo quy định của Luật BHYT. Đặc biệt, ngay sau Hội nghị giao ban này, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực quản lý thu và cấp sổ, thẻ gấp rút triệu tập cuộc họp gồm Tổ Chỉ đạo và Tổ nhập liệu, Tổ thẩm định rà soát, bàn giao sổ BHXH đưa ra giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao về rà soát, bàn giao sổ BHXH, hoàn thiện dữ liệu cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH./.

                                                                                                   Đặng Thái

Công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Sáng ngày 25/5/2018, BHXH tỉnh tổ chức công bố, trao các quyết định điều động và bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý cấp phòng và BHXH cấp huyện. Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực dự và trao quyết định, cùng dự có các Phó Giám đốc BHXH tỉnh và Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH huyện, thành phố.

Read more: Công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Tăng cường chấn chỉnh, khắc phục nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và UBND tỉnh Kon Tum, ngay từ đầu năm 2018 BHXH tỉnh Kon Tum đã xây dựng kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng các giải pháp cụ thể, tăng cường thu số phát sinh theo tháng gắn với thu hồi nợ cũ còn đọng, quyết tâm khắc phục, giảm mạnh tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất có thể. Nhờ đó, đã tạo được hiệu ứng tích cực, tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh tính đến 31/01/2018 là 49,110 tỷ đồng và vào thời điểm 31/3/2018 chỉ còn 36,968 tỷ đồng, giảm 12,142 tỷ đồng (24,72%). Tuy vậy, tình trạng nợ vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, cả tỉnh có 409 đơn vị nợ, gồm 39 đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp và 370 doanh nghiệp.

Read more: Tăng cường chấn chỉnh, khắc phục nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Chăm lo tốt quyền lợi người lao động - Phối hợp LĐLĐ tỉnh sau 5 năm nhìn lại

Nhân dịp chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực đánh giá 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 28/9/2012 giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và BHXH tỉnh, BBT Trang tin điện tử giới thiệu nội dung đến quý bạn đọc.

Read more: Chăm lo tốt quyền lợi người lao động - Phối hợp LĐLĐ tỉnh sau 5 năm nhìn lại

BHXH thành phố Kon Tum: Triển khai thu các loại bảo hiểm có hiệu quả

BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN (gọi tắt là các loại bảo hiểm) với mục đích nhân văn và hướng tới an sinh xã hội. Nhiều năm qua, BHXH thành phố Kon Tum luôn làm tốt công tác này và coi đó là nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển ở địa phương.    

Bà Phan Thị Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Kon Tum) tâm sự: Để thực hiện mục tiêu 100% lao động tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm, Ban giám hiệu đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà trường về các bộ luật liên quan đến các loại bảo hiểm. Đồng thời, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh để giải thích đến từng phụ huynh và từng học sinh hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHYT. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, giáo viên, người lao động cũng như phụ huynh, học sinh về các loại bảo hiểm đã được nâng lên đáng kể. Kết quả, đến nay, toàn trường đã có 62 lao động tham gia đầy đủ 100% các loại bảo hiểm và 1.057 học sinh tham gia BHYT, đạt 100%.

Viên chức BHXH thành phố tiếp nhận hồ sơ

     Ông Nguyễn Đại Đồng - Giám đốc BHXH thành phố Kon Tum cho biết: Hiện nay, BHXH thành phố đang quản lý khoảng 700 đầu mối thu, với 113.000 người tham các loại bảo hiểm. Mặc dù vẫn còn một số đơn vị chưa tham gia các loại bảo hiểm, hoặc tham gia không đầy đủ số người, đóng nộp chưa kịp thời, nhất là các doanh nghiệp... nhưng trong năm 2017 vừa qua, đã có nhiều đơn vị tích cực tham gia các loại bảo hiểm cho người lao động, thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật của nhà nước về các bộ luật liên quan đến các loại bảo hiểm, nên công tác thu các loại bảo hiểm đã có hiệu quả khả quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.   

     Để triển khai thu các loại bảo hiểm có hiệu quả, trong năm qua, BHXH thành phố đã tham mưu các giải pháp để Thành ủy, UBND thành phố kịp thời chỉ đạo các phòng, cơ quan, địa phương liên quan để triển khai thu các loại bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ các phòng liên quan của thành phố tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về các loại bảo hiểm; triển khai cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tham gia BHXH cho người lao động và thực hiện hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, đưa việc chấp hành các quy định về BHXH, BHYT, BHTN là một trong những tiêu chí đánh giá khen thưởng hàng năm. Đặc biệt, BHXH thành phố chủ động phối hợp UBND các xã, phường tổ chức rà soát để cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng chính sách và tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn; phối hợp Trung tâm Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, tiết kiệm.

     BHXH thành phố Kon Tum quan tâm công tác tuyên truyền để chuyển biến nhận thức của người dân, giúp họ thấy được quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia các loại bảo hiểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào tuyên truyền trực quan, đối thoại đến người dân tại một số xã, phường và tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách các loại bảo hiểm trên địa bàn, giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đến từng xã, phường; tổ chức lớp đào tạo nhân viên đại lý thu, nhằm phát triển hệ thống đại lý thu bao phủ hầu khắp các xã, phường. Ngoài ra, duy trì việc gắn pano, áp phích tại các điểm cố định, tuyên truyền qua loa truyền thanh.

     Mặt khác, BHXH thành phố rất chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ, chuyển từ tác phong hành chính sang phục vụ. Các TTHC đã được đơn giản hóa tối đa theo quy định của ngành, tăng cường giao dịch điện tử, giúp các đơn vị tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện giao dịch và việc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính với chi phí do cơ quan BHXH chi trả. Tác phong phục vụ, hiệu quả thực hiện về công tác cải cách hành chính trong thời gian qua theo tinh thần “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” đã được các đơn vị và người dân đánh giá cao.

     Phát huy những kết quả đó, Giám đốc Nguyễn Đại Đồng cho biết thêm: trong thời gian tới, BHXH thành phố tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, kịp thời tham mưu các giải pháp và phối hợp chặt chẽ các phòng, cơ quan, địa phương có liên quan trong việc tham gia các loại bảo hiểm; phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện nghiêm việc giám sát và phản biện xã hội trong công tác thực hiện chính sách các loại bảo hiểm. Tăng cường đôn đốc những đơn vị nợ đọng kéo dài, kịp thời đề xuất cơ quan quản lý cấp trên có giải pháp hỗ trợ thu nợ đạt chỉ tiêu giao. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách BHYT. Thẩm định và thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh chính xác, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT và sử dụng thẻ BHYT không đúng đối tượng.

     Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khai thác mở rộng đối tượng một cách bền vững. Bên cạnh các phương tiện tuyên truyền truyền thống, BHXH thành phố sẽ triệt để ứng dụng các hình thức tuyên truyền trực quan, đối thoại trực tiếp, ưu tiên tập trung vào những địa phương khó khăn, những xã trong kế hoạch nông thôn mới, nơi có tỷ lệ tham gia các loại bảo hiểm chưa cao. Đồng thời phối hợp hiệu quả với các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu bao phủ BHYT. Không ngừng quan tâm đến công tác cải cách TTHC, nâng cao thái độ phục vụ, tận dụng tối đa tiến bộ của công nghệ thông tin trong quản lý, giao dịch điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị và người dân đến liên hệ công tác. Tổ chức sắp xếp, đưa hồ sơ vào lưu trữ khoa học theo quy định của ngành… Có như vậy, công tác thu các loại bảo hiểm mới đạt được hiệu quả cao hơn, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương./.

                                                                                                Trần Văn Phúc

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH các huyện Đăk GLei và Đăk Hà

Chiều ngày 04/5, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực có buổi làm việc tại BHXH huyện Đăk Hà. Cùng dự có Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, gồm: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý thu và Công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Minh Tâm đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đến tháng 4/2018, ngoài những kết quả nổi bật, BHXH huyện đã mạnh dạn nêu ra một số nội dung hạn chế của địa phương, đồng thời đề ra một số giải pháp giải quyết nhanh những vấn đề trước mắt và từng bước tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy tiến độ các lĩnh vực công tác dịch chuyển theo lộ trình đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH tỉnh, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong từng quý và năm 2018.

Quang cảnh làm việc tại BHXH huyện Đăk Hà

Sáng cùng ngày, Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đăk Glei. Ngoài báo cáo khái quát tình hình, kết quả công tác, Giám đốc BHXH huyện Đăk GLei Đậu Ngọc Hữu đã nêu ra những vướng mắc nảy sinh, các tồn tại, hạn chế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với BHXH tỉnh.

Quang cảnh làm việc tại BHXH huyện Đăk GLei

Phát biểu tại các buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực đánh giá cao về những kết quả đạt được của BHXH 2 huyện trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những nội dung mỗi huyện cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới; chỉ đạo Trưởng các phòng  vụ tháp tùng đối thoại trực tiếp, trao đổi, giải đáp những bất cập, vướng mắc, khó khăn liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và đưa ra định hướng các giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin được hỗ trợ, xử lý tại chỗ, giúp cho quá trình giao dịch BHXH điện tử tại cơ sở diễn ra thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT./.

                                                                                                                                  BBT

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com