Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH các huyện Đăk GLei và Đăk Hà

Chiều ngày 04/5, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực có buổi làm việc tại BHXH huyện Đăk Hà. Cùng dự có Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, gồm: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý thu và Công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Minh Tâm đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đến tháng 4/2018, ngoài những kết quả nổi bật, BHXH huyện đã mạnh dạn nêu ra một số nội dung hạn chế của địa phương, đồng thời đề ra một số giải pháp giải quyết nhanh những vấn đề trước mắt và từng bước tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy tiến độ các lĩnh vực công tác dịch chuyển theo lộ trình đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH tỉnh, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong từng quý và năm 2018.

Quang cảnh làm việc tại BHXH huyện Đăk Hà

Sáng cùng ngày, Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đăk Glei. Ngoài báo cáo khái quát tình hình, kết quả công tác, Giám đốc BHXH huyện Đăk GLei Đậu Ngọc Hữu đã nêu ra những vướng mắc nảy sinh, các tồn tại, hạn chế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với BHXH tỉnh.

Quang cảnh làm việc tại BHXH huyện Đăk GLei

Phát biểu tại các buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực đánh giá cao về những kết quả đạt được của BHXH 2 huyện trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những nội dung mỗi huyện cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới; chỉ đạo Trưởng các phòng  vụ tháp tùng đối thoại trực tiếp, trao đổi, giải đáp những bất cập, vướng mắc, khó khăn liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và đưa ra định hướng các giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin được hỗ trợ, xử lý tại chỗ, giúp cho quá trình giao dịch BHXH điện tử tại cơ sở diễn ra thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT./.

                                                                                                                                  BBT

BHXH góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong 3 nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 7 xem xét, quyết định lần này.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, BHXH, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp,... là lĩnh vực rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm về chính trị - kinh tế - xã hội; có lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và phản ánh trình độ phát triển, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở mỗi nước.

Riêng ở nước ta, BHXH mới được bắt đầu thực hiện từ năm 1961, chỉ áp dụng đối với khu vực công, chủ yếu là chế độ hưu trí, tử tuất của thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung và chỉ thực sự bắt đầu đổi mới, phát triển ngày càng đầy đủ, phù hợp hơn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế từ năm 1995 đến nay.

Trong nhiệm kỳ khoá XI, tại các Hội nghị lần thứ 5 và thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, ban hành các kết luận về vấn đề này, cùng với vấn đề tiền lương và trợ cấp ưu đãi người có công.

Thực hiện Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với các ban Đảng và các cơ quan có liên quan tích cực tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn về phát triển BHXH ở nước ta, nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương tại Hội nghị lần này với mong muốn ban hành được một nghị quyết chuyên đề của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực BHXH ở Việt Nam thực sự trở thành một động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện được tính nhân văn, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương bám sát vào Đề án và Tờ trình của Bộ Chính trị, đồng thời căn cứ vào thực tiễn triển khai thực hiện để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, thống nhất nhận định về tình hình phát triển lĩnh vực BHXH ở nước ta, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đặc biệt là nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thành công, chưa thành công trong lĩnh vực này.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề: Phải chăng nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém là do nhận thức, tư duy lý luận và thể chế về BHXH còn chậm được đổi mới, hoàn thiện; hệ thống luật pháp, chính sách, bộ máy tổ chức, cán bộ đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; số lượng lao động làm việc ở khu vực không có quan hệ lao động còn lớn, dựa chủ yếu vào tiết kiệm của bản thân và mạng lưới an sinh gia đình truyền thống trong khi thu nhập còn thấp, không ổn định, áp lực chi tiêu trước mắt còn lớn; xuất phát điểm còn thấp, sự phát triển của nền kinh tế và thu chi ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn?...

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Từ tổng kết thực tiễn và sự phân tích, dự báo một cách khoa học, với tầm nhìn xa tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và thu nhập của người dân trong trung và dài hạn, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cần trao đổi, thống nhất về chủ trương, chính sách, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện chính sách BHXH trong thời gian tới.

Tập trung xác định, làm rõ những quan điểm, mục tiêu đổi mới; nội dung cải cách, nhất là các vấn đề như: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; bảo đảm cân đối tài chính BHXH trong dài hạn; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách BHXH; kế thừa và phát triển nguyên tắc điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với tiền lương của người đang làm việc; rút ngắn điều kiện thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu... Chú ý đến cả khu vực công và tư; người đang làm việc và người đã nghỉ hưu; nơi có quan hệ lao động và nơi chưa có quan hệ lao động, nhất là đối với nông dân, người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Đồng thời, căn cứ vào phạm vi, tính chất, mức độ đổi mới trong nội dung Đề án, tính đồng bộ với Đề án cải cách chính sách tiền lương và tạo sự đồng thuận xã hội giữa người đang làm việc và người đã nghỉ hưu để thống nhất quyết định ban hành Nghị quyết của Trung ương về cải cách hay chỉ là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách BHXH.

                                                                                   Nguồn: https://baohiemxahoi.gov.vn

 

Chi đoàn Thanh niên: Xây dựng “Công trình thanh niên” năm 2018

Vừa qua, Chi đoàn BHXH tỉnh đã phối hợp với Đoàn xã Đăk Long, huyện Đăk Hà xây dựng công trình thanh niên “Lắp đặt khu vui chơi cho em” tại điểm trường mầm non thôn Kon Teo, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà.

Read more: Chi đoàn Thanh niên: Xây dựng “Công trình thanh niên” năm 2018

Điều chỉnh lại giá DVYT phải bảo đảm cân đối giữa mức đóng BHYT với quyền lợi, phạm vi được hưởng BHYT

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cuộc làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành liên quan chiều 9/4, tại Hà Nội về một số vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực y tế.

 Cấp thẻ tại giường bệnh cho người bệnh

Tại buổi  làm việc, Phó Thủ tướng đã nghe các đơn vị báo cáo và cho ý kiến về các vấn đề: Sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật BHYT; điều chỉnh giá dịch vụ KCB BHYT tại Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC; đấu thầu, đàm phán giá thuốc và đấu thầu vật tư, thiết bị y tế.

 

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc mở rộng danh mục DVYT thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT phải phù hợp với nguồn lực của thực tế, nhất là khi mệnh giá BHYT chưa thể tăng trong giai đoạn hiện nay. Điều này khẳng định chủ trương của Chính phủ trong xây dựng chính sách BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả người bệnh, cơ sở KCB và ngân sách chi trả,

Phó Thủ tướng cũng thống nhất một số nội dung chưa tìm được tiếng nói chung trong sửa đổi Nghị định 105. Theo đó, đồng ý với đề xuất hợp đồng KCB BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB có thời hạn 5 năm. Cơ quan BHXH có thể dừng thanh toán, xuất toán với cơ sở vi phạm quy định KCB BHYT, nếu điều kiện này được giao kết trong hợp đồng. Thống nhất cách xác định thời gian người tham gia đủ 5 năm liên tục là 60 tháng; trường hợp người bệnh hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi đang trong đợt điều trị nội trú, thống nhất với đề nghị của BHXH Việt Nam là quyền lợi của người bệnh tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, trình Chính phủ vào giữa tháng 4/2018.

Tuy nhiên, cần bổ sung quy định cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp thẻ BHYT tại giường bệnh cho người bệnh. Những trường hợp bệnh mạn tính thuộc phạm vi chỉ định của BV tuyến huyện đưa về cấp phát thuốc tại cơ sở, thì người bệnh sẽ phải có trách nhiệm đồng chi trả. Đồng thời, chỉ quy định giám định viên phải có trình độ bác sĩ trở lên thuộc các khâu đánh giá quá trình điều trị, thuốc, VTYT...

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế: Cắt giảm dịch vụ không cần thiết

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cùng với Bộ Tài chính xem xét lại giá DVYT ban hành tại Thông tư 37. Trước đây, giá DVYT quá thấp, nhiều năm không điều chỉnh, nhưng khi điều chỉnh tại Thông tư 37 thì lại quá đà, đặc biệt lưu ý nhóm DVYT kỹ thuật cao, nhất là giá dịch vụ sử dụng thiết bị y tế xã hội hóa không để cao hơn giá trị thực.

Theo Bộ Y tế, việc ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ y tế là bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, đủ giá dịch vụ y tế tại Nghị định số 16 của Chính phủ, góp phần tăng tỉ lệ tham gia BHYT, tăng số đơn vị bảo đảm chi thường xuyên, giảm ngân sách cấp cho các bệnh viện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế (bước 2 - tính lương vào giá) thời gian qua là hợp lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế và góp phần đổi mới cơ chế hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh. Do đó, việc điều chỉnh lại giá dịch vụ y tế phải bảo đảm tương xứng, cân đối giữa mức đóng BHYT và phạm vi, quyền lợi được hưởng do Quỹ BHYT chi trả, tuân thủ nguyên tắc đóng - hưởng khi mà từ nay tới năm 2020 Chính phủ chưa có chủ trương tăng mệnh giá BHYT.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát, cắt giảm những chi phí không cần thiết trên cơ sở tính toán khoa học giữa mức đóng BHYT với quyền lợi, phạm vi được hưởng BHYT và tỉ lệ đồng chi trả khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, những bất hợp lý về giá DVYT tại Thông tư 37 đã dẫn tới chi phí KCB BHYT tăng cao. Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam đã có nhiều cuộc họp bàn về việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh lại giá trong Thông tư 37. Theo đó, quá trình sửa đổi Thông tư được đề xuất tiến hành theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ hoàn tất trong tháng 5/2018, hướng dẫn thanh toán chi phí KCB của một số dịch vụ (khám bệnh, ngày giường bệnh, X-Quang, CT, MRI, siêu âm thường, nội soi tai mũi họng) đối với các đơn vị có số lượng dịch vụ vượt định mức hoặc công suất tính giá (thời điểm thực hiện kể từ 1/1/2017). Khảo sát số lượng dịch vụ, cơ cấu giá chưa phù hợp để điều chỉnh, trước mắt là giá khám bệnh, ngày giường và khoảng 40 dịch vụ như: X-Quang, CT, MRI, siêu âm, nội soi tai mũi họng, y học cổ truyền, xét nghiệm.

Giai đoạn 2, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam khảo sát tổng thể, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để sắp xếp lại số dịch vụ hiện có, xây dựng định mức và giá của 2.000-3.000 dịch vụ.

Đồng ý với đề xuất này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải hoàn tất giai đoạn 1 của việc sửa đổi Thông tư 37 trước ngày 15/5/2018.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thí điểm đấu thầu tập trung VTYT

Vấn đề được đặc biệt quan tâm trong buổi làm việc là đấu thầu, đàm phán giá thuốc và đấu thầu vật tư, thiết bị y tế. Về nội dung này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giá thuốc hợp lý không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề nhân đạo. Do đó, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan phải rõ ràng cơ chế đấu thầu thuốc, tiếp tục mở rộng sang đấu thầu tập trung đối với VTYT.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế cần phải khẩn trương xem xét, quyết định 30 thuốc có số lượng sử dụng lớn để đấu thầu tập trung trong năm 2018. Dự kiến mở rộng danh mục các thuốc có giá trị, được sử dụng nhiều, các loại thuốc cho ung bướu, tim mạch (19 hoạt chất ung thư, 7 hoạt chất cho tim mạch).

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Lương Sơn- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề xuất 6 nhóm thiết bị y tế cần được tổ chức đấu thầu tập trung trong thời gian tới. Cụ thể như: Các nhóm thủy tinh thể nhân tạo, stent, khớp và ổ khớp nhân tạo, kim luồn tĩnh mạch các loại, nẹp vít và ốc vít. Theo ông Sơn, cần tổ chức đấu thầu tập trung, bởi thực tế đang có chênh lệch giá đối với các nhóm này- trong khi đây là loại VTYT được sử dụng rất nhiều. Ví như stent, năm 2017 sử dụng gần 30 nghìn cái, trị giá trên 1 nghìn tỉ đồng, trong khi giá cả mỗi nơi mỗi khác (tại Thanh Hóa là 58 triệu đồng, Đồng Nai 38 triệu, còn Bắc Giang chỉ có 29 triệu/stent cùng loại xuất xứ từ Đức). Hay với khớp và ổ khớp nhân tạo, ở Phú Thọ là 58 triệu đồng, còn Thanh Hóa chỉ có 38 triệu đồng/ổ khớp nhân tạo…

Sau khi nghe các bên thảo luận, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và BHXH Việt Nam không chỉ mở rộng đấu thầu tập trung thuốc, mà còn đấu thầu tập trung thiết bị, VTYT, đảm bảo nguồn quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả cũng như giảm chi tiền túi của người dân. Trước mắt, trong năm 2018, Bộ Y tế sẽ thực hiện đấu thầu tập trung VTYT cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ...

                                                                                                     baohiemxahoi.gov.vn

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018 trong tâm thế chủ động

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền theo chương trình đã được cụ thể hóa cho từng quý. Chủ động phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông làm tin nhắn thông báo thời điểm hết hạn của thẻ BHYT, giúp người dân chủ động tham gia để không bị gián đoạn; phấn đấu đến 30/6/2018 hoàn thành việc rà soát và in toàn bộ sổ BHXH mới, đảm bảo 100% người lao động (NLĐ) được nhận sổ BHXH trước 30/9/2018; thu toàn bộ mẫu TK1-TS, hoàn thành nhập dữ liệu trước 30/6/2018; tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu, tổ chức đào tạo, huấn luyện đại lý cũ, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia. Thống kê đầy đủ thông tin, địa chỉ các điểm thu, đại lý thu BHXH, BHYT cung cấp cho BHXH Việt Nam để in ấn biển hiệu và niêm yết trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra toàn diện hoạt động của đại lý thu, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính xây dựng, tham mưu UBND tỉnh về kinh phí KCB BHYT năm 2018; tăng cường giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, chủ động phối hợp ngành y tế kiểm soát chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ hệ thống này; đôn đốc, giám sát Bưu điện, các đại lý thu về việc thực hiện trách nhiệm chuyển và bàn giao sổ BHXH kịp thời cho NLĐ, chuyển thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia, tránh tồn đọng sổ BHXH, thẻ BHYT, khắc phục những thiếu soát trong việc chuyển, bàn giao sổ, thẻ; phân bổ dự toán thu, chi năm 2018. Tổ chức thẩm định, quyết toán quý I-2018. Làm việc với BHXH Việt Nam về số liệu quyết toán năm 2017; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động. Tổ chức kiểm tra các cơ sở y tế có chi phí KCB cao bất thường; kiểm kê hồ sơ, tài liệu hành chính lưu trữ theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 5861/BHXH-LT ngày 29/12/2017. Đó là toàn bộ 10 nội dung trọng tâm quý II-2018, được triển khai tại Hội nghị giao ban quý I-2018 ngành BHXH toàn tỉnh diễn ra tại BHXH huyện Ia H’Drai vào sáng ngày 31/3, do Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực chủ trì, với sự tham dự của các Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Read more: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018 trong tâm thế chủ động

Thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện - Một số kết quả tích cực

Từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết 5 hợp đồng dịch vụ trên các lĩnh vực thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng; quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp (TCTN); chuyển phát sổ BHXH, hồ sơ thủ tục hành chính BHXH qua hệ thống bưu điện. Việc tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và vẫn còn một số nội dung cần sớm được cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tổ chức mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT tại 9/10 huyện, thành phố, hoạt động tại 99/102 xã, phường, thị trấn. Các điểm thu có địa điểm giao dịch ổn định, có biển hiệu đại lý, được trang bị bàn ghế, thiết bị để quản lý tiền mặt, bố trí nhân viên bưu điện thường trực. Tính đến 31/12/2017, đã khai thác 326 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2016 khai thác 17.444 người, năm 2017 khai thác 18.417 người tham gia BHYT hộ gia đình. Số người tham gia ở cả 2 loại hình bảo hiểm này đều tăng lên sau mỗi năm, nhưng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là BHXH tự nguyện còn quá ít.

Giám đốc BHXH thành phố Kon Tum báo cáo tham luận

Toàn tỉnh có trên 8.400 đối tượng hưởng các chế độ hàng tháng được chi trả trực tiếp bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân. Các điểm chi trả trực tiếp đều niêm yết công khai thủ tục hành chính liên quan đến người hưởng. Bưu điện thường xuyên cập nhật thông tin người hưởng, thực hiện báo tăng, giảm cho cơ quan BHXH, thu hồi các khoản chi sai, chi vượt cho người hưởng, tiếp nhận và chuyển trả thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi đi khám chữa bệnh BHYT của người hưởng.

Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Kon Tum báo cáo tham luận

Việc chi trả các chế độ BHXH hàng tháng đã được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, đúng lịch và kết thúc trước ngày 10 hàng tháng. Hiện nay, Bưu điện toàn tỉnh đang tổ chức 90 điểm chi trả của 99 xã, phường, phần lớn các điểm chi trả đều đảm bảo phương tiện phục vụ đối tượng, như bàn ghế, quạt điện, nước uống... tiền lương của từng người được kiểm đếm để sẵn vào phong bì riêng, giảm thời gian chờ đợi cho đối tượng. Tổng số tiền đã chi trả lương hưu hàng tháng qua bưu điện từ năm 2015 đến năm 2017 xấp xỉ 880 tỷ đồng, trong đó, các đơn vị chi trả lớn là Bưu điện thành phố Kon Tum chiếm 50% số tiền chi trả, Bưu điện huyện Đăk Hà chiếm trên 20%. Việc chi trả luôn đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, các khoản tiền chi sai được thu hồi kịp thời, thực hiện thanh quyết toán đầy đủ với cơ quan BHXH.

Việc chi trả trợ cấp một lần được thực hiện đồng thời bằng hai hình thức là qua tài khoản thẻ ATM và chi trả trực tiếp bằng tiền mặt tại Bưu điện cấp huyện, tùy người hưởng lựa chọn.

Bưu điện đã thực hiện tốt vai trò cầu nối, chuyển phát kịp thời hồ sơ, sổ BHXH, thủ tục hành chính giữa đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho đơn vị nên số lượng hồ sơ giao dịch ngày càng tăng, nhất là việc gửi hồ sơ đề nghị cấp, trả thẻ BHYT của các xã, phường.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ nêu trên, thời gian tới Bưu điện cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, mở rộng khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chủ động phối hợp địa phương nắm bắt thông tin người hưởng kịp thời hơn nữa để quản lý chặt chẽ hơn, phấn đấu giảm thiểu tối đa thu hồi tiền do chi sai; nâng cao tỷ lệ số người được chi trả kịp thời trong kỳ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ký thay, nhận hộ; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH về những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, khắc phục; tiếp tục cải thiện điều kiện cơ sở vật chất ở những điểm chi trả chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt người hưởng; thực hiện chi trả tại nhà đối với các đối tượng ốm đau, già yếu đi lại khó khăn; sớm triển khai phần mềm liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến, góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính...

Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân

Về phía cơ quan BHXH, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các cam kết theo các hợp đồng dịch vụ, thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới về chính sách, chế độ BHXH, BHYT cho nhân viên, đại lý thu bưu điện, thống nhất tổ chức họp định kỳ để cung cấp thông tin hai chiều, kịp thời cùng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, khắc phục những hạn chế phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa hai bên. Tất cả vì chất lượng phục vụ người hưởng./.

                                                                                                                  Đặng Thái


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com