Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chiều ngày 28/7, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và đồng chỉ đạo đại hội có đồng chí Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Trần Văn Lực, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bùi Văn Phương. Cùng dự có 76 đoàn viên công đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hạnh đại hội

Theo báo cáo tổng kết phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 thì, các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều bước tiến mới, công đoàn phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ, tổ chức sôi nổi các hoạt động xã hội, từ thiện; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị và ý thức tự giác của mọi đoàn viên công đoàn, hàng năm có 100% CCVCLĐ tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, CCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đổi mới lối làm việc, nâng cao chất lượng  lao động và khơi dậy sức sáng tạo của mỗi người nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động từ các phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nhờ đó, hàng năm thu BHXH, BHYT, BHTN luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ nợ năm sau thấp hơn năm trước và thấp hơn tỷ lệ nợ chung của toàn ngành; các phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được triển khai sôi nổi; trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 13 đoàn viên, tăng 16,2% so với đầu nhiệm kỳ, giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú để Đảng bộ xem xét kết nạp đảng và có 7 đồng đã được kết nạp, vượt chỉ tiêu 2 đồng chí so với nghị quyết đại hội; công tác nữ công được quan tâm đúng mức; việc thu chi tài chính đảm bảo chặt chẽ; công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Với chủ đề "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội lần thứ VIII đã xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, đó là:

Mục tiêu chung: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCVCLĐ; phát huy dân chủ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác cải cách hành chính, cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy  - Gương mẫu”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng Đảng bộ và cơ quan trong sạch vững mạnh.

Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể, đó là: có 100% CCVCLĐ được học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% CCVCLĐ được học tập đầy đủ các nội dung, chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và viết bản đăng ký làm theo, cuối năm báo cáo kết quả theo quy định; 100% công chức qua phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó: 75% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% (trong 75%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; duy trì 95% trở lên là đoàn viên công đoàn trên tổng số CCVCLĐ; 85% ĐVCĐ trở lên đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc; CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh; đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hoá (đạt danh hiệu đơn vị văn hoá đặc biệt xuất sắc);100% nữ CCVCLĐ đăng ký tham gia và 90% trở lên đạt 2 phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; trong nhiệm kỳ giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú trở lên cho chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào  Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương hướng nhiệm vụ: thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CCVCLĐ; ra sức xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; kịp thời động viên CCVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, tham gia quản lý cơ quan; đẩy mạnh hoạt động nữ công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, đẩy mạnh hoạt động xã hội.

Bí thư Đảng ủy và Đoàn Chủ tịch bỏ những lá phiếu bầu cử đầu tiên

Đại hội đã bầu cử Ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 người. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu ra các chức danh sau, cụ thể: Chủ tịch Võ Công Đức, Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Lê Ngọc Tánh.

BCH mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội và đưa vào Nghị quyết thông qua Đại hội./.

                                                                                                 T.Đ.H

Trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức

Chiều ngày 28/7, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực đã trao quyết định cho công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực (trái) trao quyết định về hưu cho PGĐ Nguyễn Thị Thoi

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thoi - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum sẽ chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/8/2017 theo Quyết định số 767QĐ-BHXH ngày 17/5/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

                                                                                                     Nhi Hồng

Thực hiện đảm bảo chính sách, pháp luật BHYT

Tính đến 30/6/2017, toàn tỉnh đã có 470.614 người tham gia BHYT, đạt khoảng 90,5% dân số.

Ông Trần Ái - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), hàng năm, sở đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh xác định và lập các danh sách cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đồng thời ban hành các văn bản liên ngành hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB được tốt hơn, sở đã phối hợp với BHXH tỉnh phân theo nhóm đối tượng, địa bàn, nơi đăng ký KCB ban đầu của từng nhóm đối tượng thuộc các vùng giáp ranh trên địa  bàn tỉnh.

Read more: Thực hiện đảm bảo chính sách, pháp luật BHYT

Quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Chiều ngày 17/7/2017, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho trên 110 người là cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc trong cơ quan BHXH tỉnh và BHXH thành phố Kon Tum.

Read more: Quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Sáu tháng đầu năm thu BHXH, BHYT, BHTN trên 412,6 tỷ đồng

Theo ông Văn Tất Thắng - Phó Trưởng phòng Quản lý Thu thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết: tính từ đầu năm đến 30/6, tổng thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong toàn tỉnh trên 412,6 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2017, tăng gần 65 tỷ đồng (18,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Read more: Sáu tháng đầu năm thu BHXH, BHYT, BHTN trên 412,6 tỷ đồng

BHXH huyện Đăk Hà: Đại Hội CĐCS lần IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội vừa được tổ chức mới đây, là đại hội điểm của huyện Đăk Hà. Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Trường Giang dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV, BCH LĐLĐ huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 58 CĐCS, 16 đoàn viên CĐCS BHXH huyện.

Read more: BHXH huyện Đăk Hà: Đại Hội CĐCS lần IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com